Ancistrus claro

28.01.2010 21:35

 

Poprvé byl dovezen tento druh do Německa v roce 1993 kde taky dostal své LDA číslo 08, později popsal Kneer 1999

 

Výskyt: Brazílie, Mato Grosso, Rio Claro, Chappada dos Guimaraes,horní tok Rio Paraguay,Rio Coxipo - jsou to lokality s rychle tekoucí vodou a kamenitým dnem

 

Ancistrus claro patří k nejmenším v akváriích běžně chovaným zástupcům rodu Ancistrus. I když literatura uvádí velikost ryb až 10 cm většinou této velikosti nedosahují.

Běžná velikost v reprodukčním věku je 5-6 cm.

Tvar těla je podobný dalším zástupcům tohoto rodu pouze s drobnými odchylkami.U tohoto druhu jsou oválná přísavná ústa obzvlášť velká v poměru k velikosti těla a tělo je kapkovité ještě více seshora zploštělé než je běžné např. u Ancistrus sp.

Spíš tvarem těla připomíná ryby rodu Dekeyseria či Chaetostoma. Jedná se všechno o ryby žijící v mělkých čistých opravdu prudce tekoucích vodách.

S tímto biotopem se pojí ještě jedna zajímavost která souvisí se zbarvením ryb. V anglicky mluvících zemích tohoto sumce nazývají Gold Marble Bristlenose Catfish - Zlatě mramotovaný sumec se štětinatým nosem. Tito sumci mají schopnost do určité míry měnit zbarvení v odstínech od šedé, hnědé, zlatavé a žlutooranžové. Zbarvení přizpůsobuje okolnímu prostředí a intenzitě světelného záření. Pokud chceme vidět zlaté mramorování je třeba ryby vystavit silnému světelnému záření. Tato schopnost je u ryb žijících v průzračné mělké vodě kde hrozí útok predátorů hlavně seshora životní nutností.

Díky této schopnosti se naopak v akváriu projevuje jako zcela nenápadně, většinou je dohněda či došeda zbarvený.I tak je to ale moc sympatický druh, který mi v hodně ohledech připomíná Hypancistrus zebra. I když se jedná o zátupce rozličných rodů tím že žijí v podobných biotopech (s tím že hyp. zebra v hlubších vodách kde výrazné zbarvení nevadí) lze u nich vysledovat řadu společných znaků:

- patří k nejmenším zástupcům svých rodů,

- mají malý počet velkých jiker,

- v odchovu vykazují poměrně pomalý růst

- jsou potravně dost specializovaní

- k odchovu potřebují měkčí průzračnou vodu.

Je jasné, že Ancistrus claro nikdy věhlasu zeber nedosáhne i tak si myslím že si své příznivce najde hlavně v menších okrasných akváriích kde plně zužitkuje svá velká čistící ústa.

 

Náročnost :

Na chov je tento drobný druh zcela nenáročný, svoji velikostí se hodí i do menších akvárií kde je potřeba očistit jakékoliv pevné povrchy od řas a biofilmu. Jako většina druhů krunýřovců to jsou  mírumilovní tvorové, kteří prohánějí v akváriu maximálně příslušníky vlastního druhu.

Chov:

Teplota: 26-30 C, pH: 5.5-8.4, dGH: 0-14,dkH: 0-20

 Není náročný, akvárium s dostatkem úkrytů, jedná se o poměrně plachý druh který je však možno dost často spatřit i přes den .

Teplota a kvalita vody pro chov nerozhoduje, dostačují běžné parametry

Filtrace běžná, proudění vody je vhodné, ale není nutné. Výměna vody 80% 1x měsíčně je dostačující.

 Potrava:

Přizpůsobení životu v prudce tekoucí vodě je u tohoto druhu obzvlášť patrné při příjmu potravy. Osobně tohoto zástupce řadím do skupiny striktního "škrabače nárustů řas"(němci označovaný jako Aufwuchs v angličtině algae biofilm). Typickými zástupci jsou ryby rodu Chaetostoma. Od ostatních ancistrusů se dle mých pozorování liší tím, že je těžké je "nakrmit". Velice těžce konzumují potravu, která se volně pohybuje po dně (té je prakticky většina.) Předpokládám že na takový příjem potravy nejsou ze své domoviny zvyklí (proudící voda všechnu potravu co neulpí v řasovém koberci ihned odplaví) a mají geneticky zakódováno za všech okolností být přisátý k podkladu. Je pro ně velice obtížné se "pustit" kamene nebo skla a přisát se ústy na potravu.Při krmení většími kousky ( patentky, vločková krmiva,rybí maso atd. to končí tak, že ryby hrne tuto potravu před rypcem a prakticky se těžko nenasytí.

Dle rozborů obsahu žaludků tvoří 95% potravy těchto ryb nárusty řas s drovnými živočichy, baktériemi a houbami. Nejlepší zkušenosti mám u těchto ryb s krmením jemnou granulovanou potravou a rostlinnou potravou.

Zahraniční zdroje uvádějí běžná krmiva

Na teplotu vody nejsou nároční, snášejí dobře teploty 22 - 30 stupňů Celsia. 

Odchov:

Teplota: 28-30 C,pH: 6.4 - 8,dGH: 8-14,dkH: 8-12

Pohlavní rozdíly:

Samci mají na rypci typické paroží, jsou o něco větší a štíhlejší. Samice naopak menší, v břiše plnější,pokud mají výrustky tak jen pár a kratičké max. 2 mm a jen zepředu.

Stimulaci tření:

u tento druh žádnou nevyžaduje. Při správném krmení se samice plní bez problémů. Pokud má samec kvalitní úkryt (v mém případě dávali přednost vždy keramické jeskyňce s elipsovitým otvorem) dochází k výtěrům samovolně. Frekvence tření je v mé chovné skupině 1samec + 3 samice cca.1x za 2 měsíce. Samec tradičně pár dní hlídá jeskyňku, do které pak samice obvykle nalepí 20 - 30 jiker. Pro odchov doporučuji vodu měkkou vodovodní.Ve vodě tvrdší dochází k zaplísnění jiker a zrátě celého výtěru. Velikost jiker je v poměru k velikosti ryb je poměrně značná, jikry jsou větší než jikry dalších daleko větších zástupců rodu Ancistrus.Po 5-7 dnech se z jiker vykulí plůdek s velkým žloutkovým váčkem. Po třech dnech je už žloutkový vak zčásti strávený, potěr se začne zbarvovat dohněda a přichytí se ve skupine nejčastěji vzadu na strop jeskyně a neustálým pohybem ocásky si přivádějí okysličenou vodu. O cirkulaci vody v jeskyni se stará samec vlněním prsních a řitních ploutví. Asi po týdnu dojde ke strávení žloutkového váčku a mladí opustí postupně úkryt a začnou se shánět po potravě. Mladé doporučuji krmit naupliemi artémií a rostlinnou stravou ( svařený salát a pekingské zelí)či prachovým granulovaným krmivem např. SAK 00. Při odchovu doporučuji častější výměnu vody. Růst potěru je pomalý, velikosti 3 - 3,5 cm dosahují tyto ryby v 5- 6 měsících. Při odchovu doporučuji častější výměnu vody, ta zvyšuje u ryb chuť k jídlu tím pomáhá k rychlejšímu růstu. 

Nádrž:

Ideální je akvarium s dostatkem kamenů na dně, kořenů, velkolistých rostlin na kterých mohou ryby vykonávat svoje škrabací poslání.

Vzhledem k menší velikosti ryb stačí pro pár či chovnou skupinu nádrž cca. 50 litrů. Na druhou stranu čím větší nádrž, tím více povrchu k čištění potažmo nasycení ryb.

V případě odchovné nádrže je nutno pro samce připravit odpovídající úkryt.(viz.Hypancistrus L260)

Internet

Internetové odkazy na další zdroje:

 

https://www.planetcatfish.com/shanesworld/shanesworld.php?article_id=270

https://www.scotcat.com/factsheets/ancistrus_claro.htm https://www.planetcatfish.com/catelog/species.php?species_id=152

https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/732/cat/44